Γραμμα - Απάντηση του ΣΡΕ στην επιστολή μου για μετακίνηση του Digi της Πεντέλης


Η πρώτη σελίδα της απάντησης


Η δεύτερη σελίδα της απάντησης